slajd
Współpracujemy


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Experum HR jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami. Nasi konsultanci są mentorami w projektach rozwojowych dedykowanych studentom. Zapraszani są także jako eksperci na konferencje naukowe. Prowadzimy jako praktycy specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla studentów.

Nasza firma jest wieloletnim partnerem w ramach projektu „Kuźnia Kadr”, którego celem jest oferowanie staży dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów.

 

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Konsultanci Experum HR jako eksperci zarządzania zasobami ludzkimi od wielu lat prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu „Diagnozy potencjału pracowników metodą development center”.

SWPS jest jedną z najbardziej uznanych w Polsce uczelni kształcących psychologów w tym również specjalistów HR.

 

 

Papieski Wydział Teologiczny

Experum HR jest patronem Biura Karier na uczelni. Wspiera studentów w dostarczaniu praktycznej wiedzy o realiach rynku pracy i potrzebach pracodawców.

Nasi konsultanci prowadzą też szkolenia praktyczne dla studentów wyposażając ich w umiejętności ułatwiające znalezienie pracy.

 

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa

Od wielu lat nasi eksperci prowadzą na tej uczelni zajęcia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w ramach studiów podyplomowych z zakresu diagnozy potencjału pracowników metodą development center.  Dostarczamy studentom, którymi są praktycy pracującymi w działach personalnych, profesjonalnej wiedzy na temat zasad i skutecznych metod identyfikowania potencjału kompetencyjnego.

 

 

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki

Nasi konsultanci prowadzą zajęcia na studiach dziennych z zakresu nowoczesnego doboru kadr dla studentów kierunku Zarządzanie Kadrami. Podczas zajęć dostarczamy praktyczną wiedzę opartą na naszych eksperckich doświadczeniach. Dzięki temu studenci mogą wzmocnić swój potencjał o  wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod stosowanych przez praktyków HR.

Nasi eksperci szkolą także pracowników Akademii Wojsk Lądowych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow