slajd
Współpracujemy


 

 

Dolnośląskie Forum HR

Janusz Dziewit – Dyrektor Zarządzający Experum HR jest założycielem i prowadzącym Dolnośląskie Forum HR. Celem DFHR jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób zarządzających zasobami ludzkimi. Regularnie, co miesiąc odbywają się spotkania poświęcone ważnym dla środowiska HR tematom.  Podczas spotkania zaproszeni praktycy dzielą się swoimi doświadczeniami, które są inspiracją do dyskusji w gronie zebranych. Każde spotkanie skupia ok. 60-80 osób.  Raz do roku DFHR organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Dolnośląskie Forum HR jest jedną z największych inicjatyw społecznych w Polsce skupiających praktyków HR.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych spotkaniach zapraszam do kontaktu: janusz.dziewit@experumhr.pl

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center

Zostało powołane 1 lipca 2019 roku. Wśród Członków Założycieli Stowarzyszenia byli absolwenci Szkoły Asesorów, którą cyklicznie prowadzi Experum HR.

Do jednych z głównych celów jego działalności należą: integracja środowiska Asesorów metody Assessment/Development Center, dbanie o wysoki poziom kształcenia Asesorów – certyfikowanie absolwentów Szkół Asesorów oraz prowadzenie działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie wiedzy o metodzie Assessment/Development Center, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi diagnozy kompetencji. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest certyfikacja Szkoły Asesorów funkcjonujących w Polsce.

Janusz Dziewit – Dyrektor Zarządzający Experum HR jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow