slajd
Warsztat - System kompetencyjny w praktyce
 

Jak sprawić aby pracownicy chcieli, a nie musieli – system kompetencyjny w praktyce

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest poznanie mechanizmu działania systemu kompetencyjnego, jego elementów oraz dostarczenie wiedzy o metodach jego budowy. Uczestnicy będą mogli uporządkować swoją wiedzę na temat pojęcia kompetencji, systemów kompetencyjnych oraz dopasowania kompetencyjnego. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie co daje osobie dopasowanie kompetencyjne i jakie skutki przynosi organizacji. Omówione zostaną zalety i wady stosowania systemów kompetencyjnych oraz analiza skutków ich wdrożenia. Odbędzie się to przez analizę studium przypadków firm, które wykorzystują te systemy. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń opracują definicje kilku kompetencji oraz zbudują skalę behawioralną. Szczegółowo zostaną scharakteryzowane poszczególne elementy systemu kompetencyjnego i efekty jakie można uzyskać przez ich zastosowanie. Uczestnicy poznają wpływ systemu kompetencyjnego na atmosferę pracy, zaangażowanie, fluktuację oraz efektywność. Przedstawione będą też korelacje systemu kompetencji m.in. z projektami employer branding’owymi, programami dla sukcesorów, systemami wyłaniania i kreowania talentów.

Przekazywane treści będą w oparciu o badania naukowe i ponad 25-cio letnie doświadczenia trenerów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy Specjalistów ds. Personalnych, HR Business Partnerów, HR Menedżerów, Dyrektorów Personalnych, Kadrę Zarządzającą i inne osoby zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych systemów zwiększających efektywność pracy.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z wykorzystaniem:

 

Program:

 

Korzyści z warsztatu:

Po warsztacie uczestnicy m.in.:

 

Terminy: 4-5 II, 17-18 II, 10-11 III lub 19-20 III

Miejsce: on-line

Forma: warsztat

Cena: 980 zł netto

Cena zawiera dostęp do warsztatu on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia warsztatu w wersji elektronicznej.

Zapis na warsztat jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Więcej informacji: janusz.dziewit@experumhr.pl, tel. 605 55 55 49

 

 

Trener wiodący

JANUSZ DZIEWIT

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Trener, Mentor

Od ponad 25 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, a także konsultant, trener i mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center (www.psamadc.pl).

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow