slajd
SZKOŁA TRENERÓW
 

SZKOŁA TRENERÓW

 

Coraz częściej można spotkać się z opinię, że szkolenia nie działają. Rzeczywiście wielu HR Managerów narzeka, że wysyłanie pracowników na szkolenia nie daje oczekiwanego efektu zmian.

Biznes nieustannie się zmienia. Systemy zarządzania są coraz doskonalsze. Czy metody rozwoju pracowników również się zmieniają?

Niestety, w opinii osób zarządzających Działami Personalnymi, trenerzy nie nadążają za wymaganiami biznesu i oczekiwaniami uczestników szkoleń.

Obecne biznes oczekuje szybkiej i trwałej zmiany zachowań pracowników.

Czy to jest możliwe?

Od ponad 25 lat wspieramy firmy w zakresie poprawy efektywności zarządzania, rekrutacji kadry specjalistów i menedżerów oraz projektowania i realizacji projektów rozwojowych. Nasi trenerzy pracują też naukowo nad metodami rozwoju kompetencji.

Nasze wieloletnie doświadczenia wskazują, że osiągnięcie szybkich i trwałych zmian zachowań podczas podejmowanych działań rozwojowych zależą przede wszystkim od Trenera. Od jego zrozumienia „mechaniki” rozwoju uczestników oraz odpowiedniemu warsztatowi trenerskiemu, adekwatnemu do założonego celu i specyfiki grupy.

Podczas 4 dwudniowych zjazdów Szkoły Trenerów nauczycie się najbardziej efektywnych metod projektowania i realizacji programów rozwojowych. „Dotkniecie” istoty prowadzenia drugiego człowieka do celu rozwojowego. Doświadczeni trenerzy, dużo ćwiczeń, inspirująca atmosfera pracy oraz wiele zadań domowych. Pomożemy Wam stać się skutecznymi trenerami.

 

Edycja Jesień 2020

I zjazd

II zjazd

III zjazd

IV zjazd

Cena netto

Terminy

4-5 IX

2-3 X

4-5 XI

11-12 XII

5.800 zł

 

 Rabat „first minute” do 15 VII - 10%

Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center rabat - 10%.

Rabaty nie łączą się.

 

 

 

PROGRAM SZKOŁY TRENERÓW

Dzień

Temat

Formy

 

1

Rodzaje form rozwoju. Pojęcie kompetencji i ich działanie. Rola dopasowania kompetencyjnego w osiąganiu wysokiej efektywności. Talenty i luki kompetencyjne. Czym jest rozwój kompetencji? Kompetencje trenerskie. Kwestie etyczne w procesie rozwoju. Trening komunikacyjny.

 

Wykład – 4 godz.

Warsztat – 4 godz.

 

2

Rola trenera i jego główne funkcje (trener wewnętrzny i zewnętrzny). Samoświadomość trenera – diagnoza osobowościowa. Teoria poliwagalna, strefy regulacji, zarzadzanie emocjami, zarzadzanie myśleniem,  samoregulacja. Motywacja i entuzjazm trenera. Rozpoznawanie własnych zasobów i obszarów do rozwoju w pracy z ludźmi.

 

 Wykład – 3 godz.

Warsztat – 5 godz.

 

3

Psychologia uczenia się dorosłych. Nauka przez doświadczanie (strefy rozwoju – Cykl Kolba). Metody pracy: szkolenie, warsztat, trening, coaching indywidulany, coaching grupowy/zespołowy (action learning), mentoring, team building. Metoda „Modelowania kompetencji”.

 

Wykład – 2 godz.

Warsztat – 4 godz.

Case study – 2 godz.

 

4

Metody diagnozy potrzeb rozwojowych. Dopasowanie formy rozwoju do potrzeb. Projektowanie skutecznych programów rozwoju kompetencji. Metody pomiaru skuteczności działań rozwojowych – formy ewaluacji.

 

Wykład – 2 godz.

Warsztat – 6 godz.

 

5

Formy działań rozwojowych. Techniki pracy trenera i skuteczność trenerska. Logistyka działań rozwojowych (czas, miejsce, wyposażenie). Tworzenie materiałów szkoleniowych i prezentacji. Szkolenia on-line.

 

Wykład – 1 godz.

Warsztat – 7 godz.

 

6

Trudne sytuacje w pracy trenera. Radzenie sobie z „trudnym” uczestnikiem i nieprzewidzialnymi sytuacjami. Stres trenera i metody radzenia sobie z nim. Tworzenie pozytywnej atmosfery podczas szkolenia. Metody aktywizacji uczestników.

 

Wykład – 2 godz.

Warsztat – 6 godz.

 

7

Ćwiczenia wystąpień trenerskich. Zaprojektowanie i przeprowadzenie własnego warsztatu – analiza, feedback i doskonalenie techniki.

 

Trening – 8 godz.

 

8

Ćwiczenia wystąpień trenerskich. Zaprojektowanie i przeprowadzenie własnego warsztatu – analiza, feedback i doskonalenie techniki. Egzamin.

 

Trening – 8 godz.

 

 

Trener wiodący

JANUSZ DZIEWIT

Od ponad 25 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzająca Experum HR, a także Konsultant, Trener i Mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w projektowaniu i realizacji programów rozwoju kompetencji, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” i „Szkole Trenerów” Experum HR. Twórca metody „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych i kreowanie talentów. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense. Obecnie w ramach pisania pracy doktorskiej prowadzi badania na temat projektowania i wdrażania systemów kompetencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center (www.psamadc.pl).

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

 

Trenerzy

WIKTORIA DZIEWIT

Od ponad siedmiu lat związana z branżą HR, Konsultant, Trener i Asesor.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów kompetencyjnych. Realizuje projekty diagnozy kompetencji metodą Assessment oraz Development Center w charakterze Asesora Wiodącego oraz koordynatora. Projektuje narzędzia i procedury diagnozy kompetencji pracowników. Realizuje rekrutacje na stanowiska specjalistów oraz średniego i wyższego szczebla zarządzania. Posiada doświadczenie trenerskie z zakresu umiejętności miękkich oraz specjalistycznych, m.in. Assessment/Development  Center. Jest trenerem w Szkole Asesorów.

Magister Psychologii ze specjalnością: Psychologia Zarządzania i Marketingu, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku HR dla Profesjonalistów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center.

 

KAROLINA DZIEWIT                              

Od ponad 6 lat związana z branżą HR jako Konsultant, Trener, Coach.  

Przeprowadza programy rozwojowe z zakresu kompetencji miękkich, m.in. takich jak komunikacja, zarządzanie, współpraca. Prowadzi sesje rozwojowe dla specjalistów i kadry zarządzającej wykorzystując metody: coaching, mentoring. Tworzy i przeprowadza systemy kompetencyjne. Asesor podczas diagnoz kompetencyjnych: Development i Assessment Center. Ponadto koordynatorka i realizatorka projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne oraz średniego i wyższego szczebla

Koordynator, pomysłodawca i trener siedmiu edycji projektu społecznego: "Razem w drodze. Wyprawy rozwojowe dla osób niewidomych/słabowidzących i ich przewodników". Podczas treningu wykorzystuje takie metody pracy jak: nauka przez doświadczanie (ang. Experiential learning), porozumienie bez przemocy (NVC). Jest promotorką holistycznego podejścia do rozwoju człowieka, gdzie harmonia ciała, emocji i psychiki stanowi bazę do satysfakcjonującego życia.

Ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, Szkołę Młodych Trenerów (Instytut Edukacji Społecznej, Wrocław), Szkołę Coachingu opartą na standardach ICF (Adventure for Thought), Szkołę Asesorów (Experum HR), Szkołę Team Coachingu (HPR Gruop), Członek Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center.

 

 

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow