slajd
OFERTA
Szkolenia i warsztaty

Nasi trenerzy oferują profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich dopasowywane do potrzeb organizacji i pracowników. Szkolenia prowadzone przez nas mają za zadanie wsparcie rozwoju pracowników w odniesieniu do konkretnych kompetencji i wyznaczonych celów.

Programy rozwojowe tworzymy w oparciu o zapotrzebowanie organizacji i realizujemy w dłuższym okresie czasu. Daje to możliwość nie tylko maksymalizacji efektów prowadzonych szkoleń, ale także bieżące monitorowanie postępów uczestników.

Najczęściej realizacja programów rozwojowych poprzedzona jest diagnozą kompetencyjną w oparciu o metodę development center. Na podstawie uzyskanych tą metodą informacji można bardzo precyzyjnie zaplanować działania rozwojowe dające szybki przyrost deficytowych kompetencji.

 

Sesje indywidualne

Niekiedy najskuteczniejszą metodą podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności u pracownika jest towarzyszenie mu w jego codziennej pracy, inspirując go do skuteczniejszego rozwiązywania pojawiających się problemów.

Sesje indywidualne, to praca jeden na jeden pracownika z trenerem, coachem, mentorem. Zazwyczaj metodą tą wzbogacamy program szkoleń i warsztatów, aby skuteczniej uzyskać efekt rozwojowy

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow