slajd
SZKOŁA TWÓRCZEGO PRZYWÓDZTWA


  

Menedżer nie jest bytem skończonym. Menedżer jest skuteczny wtedy, gdy cały czas jest w dynamicznym procesie stawania się nim. Menedżer to nie tylko zbiór technik zarządzania, ale nieustanne poszukiwanie rozwiązań adekwatnych do ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Chcemy zaproponować Wam innowacyjny program rozwojowy skierowany do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. Program, który stoi na trzech nogach:

Te trzy filary tworzą program Szkoły Twórczego Przywództwa – programu rozwojowego, który realizuje trzech trenerów z różnych światów:

Z pozoru trzy różne perspektywy są bardzo istotne w kształtowaniu przywództwa. Skuteczny menedżer musi posiadać zbór zróżnicowanych kompetencji, aby w każdej sytuacji być skutecznym wraz ze swoim zespołem. Powinien m.in. doskonale czuć biznes, być konsekwentnym taktykiem i działać strategicznie oraz twórczo podchodzić do rozwiązywania wszelkich trudności.

 

Sposób na świat od zawsze był delikatny i nieprzewidywalny, tylko my o tym zapomnieliśmy.

 Szkoła Twórczego Przywództwa Wrocław

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cel: wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji przywódczych osób zarządzających adekwatnie do wyzwań obecnej rzeczywistości

Wymiar czasowy: 3 zjazdy po 2 dni

Grupa: do 15 osób

 

TERMINY 2024

 Miejsce

I sesja

II sesja

III sesja

Cena netto

Wrocław

11-12 III

8-9 IV

20-21 V

6.800 zł

 

Metoda: Realizacja działań rozwojowych odbędzie się w oparciu o autorską, innowacyjną metodę „Modelowania Kompetencji”. Metoda ta zakłada stymulowanie Uczestników w czterech obszarach definiujących kompetencje (według L.S. Spencer, McClleland):

Szerokie bodźcowanie Uczestników w tych obszarach gwarantuje uzyskanie stosunkowo szybkich i trwałych zmian oczekiwanych zachowań.

Program Szkoły Twórczego Przywództwa będzie realizowany podczas 6 Grupowych Sesji Rozwojowych (GSR). Celem sesji będzie analiza posiadanych doświadczeń, dostarczenie potrzebnej wiedzy i umiejętności, przetrenowanie ich w warunkach warsztatowych oraz zaplanowanie działań w sytuacji rzeczywistej (cykl Kolba).

Podczas pracy trener stosuje różnorodne formy pracy mające na celu zdywersyfikowanie bodźców wywołujących zmianę postaw i zachowań u uczestników. Każdy element wiedzy jest ćwiczony (m.in. scenki, symulacje, gry, ćwiczenia ruchowe oraz wokalne) i analizowany indywidualnie oraz w grupach. Stosujemy zróżnicowane oddziaływanie na grupę m.in. z zastosowaniem technik prowokatywnych zmierzających do wywołania silnej autorefleksji: ćwiczenia w parach i grupach, scenki z użyciem kamery, gry, dyskusje moderowane, case study, ćwiczenia integrujące - modelujące wzorce współpracy.

Sposoby pracy będą dobierane do potrzeb i oczekiwań grupy, tak by stworzyć optymalne warunki do doświadczania, refleksji i ćwiczenia nowych umiejętności. Dzięki temu uczestnicy będą mogli uświadomić sobie i przeanalizować dotychczasowe sposoby działania, przećwiczyć nowe umiejętności i w końcu, odczuć korzyści z wprowadzania nowych zachowań.

Warsztatowy charakter Grupowych Sesji Rozwojowych będzie też okazją do dzielenia się doświadczeniem i inspirowania się wzajemnie przez Uczestników.

 

 

PROGRAM

SZKOŁY TWÓRCZEGO PRZYWÓDZTWA

Dzień

Temat

1

Założenia skutecznej komunikacji. Diagnoza dominującego stylu komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Głos lidera. Autentyczna komunikacja

2

Wystąpienia publiczne. Lider dziś i jutro? Wychodzenie z mgły wielkości – Mapa założeń.

3

Działania pod presją. Relaks. Zakłócenia komunikacji w procesie zarządzania – fakty, opinie, emocje. Komunikat JA, komunikat TY. Budowa relacji zaufania. Diagnoza stylu zarządzania.

4

Komunikat JA, komunikat TY. Budowa relacji zaufania. Rozpoznaj swoje mocne strony – dowiedz się, opowiedz, poczuj. Świat wartości lidera – rozpoznaj co jest ważne.

5

Rób to co należy – bądź w chwili obecnej, otwieraj się i rób to, co ma znaczenie. Twórczy detoks. Kreatywność.

6

Powątpiewaj, pomyśl jeszcze raz, weryfikuj – czyli wiem czego nie wiem – nie wiem, że nie wiem. Informacja zwrotna – przyjmowanie i udzielanie. Diagnoza temperamentalna. Komunikaty motywujące, komunikaty wykluczające.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow