slajd
SZKOŁA ASESORÓW


Metoda Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. Istotną częścią tej metody jest osoba Asesora i to od jego profesjonalizmu głównie zależy skuteczność diagnostyczna realizowanej diagnozy.

Jesteśmy firmą, która od 29 lat realizuje diagnozy kompetencyjne w oparciu o metodę Assessment i Development Center. Zrealizowaliśmy dotychczas diagnozy dla ponad 11.000 osób. Nasi konsultanci dzielą się praktyczną wiedzą z zakresu diagnoz kompetencyjnych na wyższych uczelniach.

Wykorzystując nasze doświadczenia, utworzyliśmy „Szkołę Asesorów”, w ramach której pomagamy w zdobywaniu praktycznych umiejętności, które powinni posiadać Asesorzy. Nasi absolwenci, oprócz umiejętności zaprojektowania i realizacji procedury diagnozy kompetencyjnej w oparciu o metodę Assessment/Develoment Center, potrafią projektować i zarządzać systemami kompetencyjnymi w organizacjach.

Oferujemy 100% praktycznej wiedzy i umiejętności przekazywanej przez Asesorów – Trenerów z wieloletnim doświadczeniem, którzy specjalizują się w projektowaniu i realizacji diagnoz kompetencyjnych metodą Assessment/Development Center.

Nasza Szkoła Asesorów jako pierwsza w Polsce przeszła pozytywnie certyfikację przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center, które potwierdza, że program Szkoły Asesorów jest w pełni zgodny z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” opracowanym przez The International Congress on Assessment Center Methods w Waszyngtonie.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szkoła Asesorów to 4 dwudniowe zjazdy + praktyki asesorskie. 

Zajęcia odbywają się w małych 6 - 10 osobowych grupach.

Na początku cyklu rozwojowego każdy Uczestnik bierze udział w Development Center diagnozującym kompetencje istotne w pracy Asesora.

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnicy odbywają praktyki asesorskie podczas rzeczywistych sesji AC/DC.

W trakcie trwania cyklu każdy z Uczestników ma możliwość konsultowania się telefonicznie i mailowo z Trenerem. Pomiędzy zjazdami Uczestnicy realizują zadania domowe.

Cykl szkoleniowy kończy się egzaminem i otrzymaniem świadectwem ukończenia Szkoły Asesorów. Świadectwo jest potwierdzone certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC, które potwierdza, że uczestnicy uzyskali uprawnienia Asesora zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.

 

TERMINY


Edycja 

Jesień 2024

I sesja

II sesja

III sesja

IV sesja

Praktyki asesorskie

Cena netto

Wrocław

6-7 IX

4-5 X

15-16 XI

6-7 XII

od XII

6.700 zł

Warszawa

13-14 IX

11-12 X

8-9 XI

13-14 XII

od XII

6.700 zł


 
Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center rabat - 20%.
 
Promocja First Minute - do końca kwietnia 2024 roku rabat - 20%.
  

 

 

 

PROGRAM

SZKOŁY ASESORÓW METODY ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

 

Dzień

Tematyka zajęć

Forma pracy

1

Diagnoza Development Center dla Uczestników w kontekście kompetencyjnego modelu Asesora. Analiza przebiegu sesji z perspektywy Uczestnika.

Uczestnictwo w sesji Development Center

Ćwiczenia – 6 h.

Wykład – 1 h.

2

Sesja feedback dla Uczestników po Development Center. Specyfika komunikacji Asesora w procesie diagnozy kompetencyjnej – warsztat komunikacyjny. Sylwetka Asesora – rola w metodzie, wygląd, zachowanie.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

3

Rys historyczny metody Assessment/Development Center, mechanizm działania metody, definicja kompetencji w kontekście metody AC/DC, systemy kompetencyjne, zastosowanie metody AC/DC, wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

4

Metody tworzenia modeli kompetencyjnych. Warsztat Kompetencyjny
– określanie i definiowanie kompetencji, tworzenie skali behawioralnej. Rodzaje skal stosowanych w metodzie.

Ćwiczenia – 7 h.

5

Narzędzia diagnostyczne – mechanizm działania, rodzaje narzędzi. Rola asesora w metodzie, technika obserwacji asesorskiej, techniki notatek asesorskich. Techniki narady asesorskiej - techniki wnioskowania, techniki rozwiązywania problemów, negocjacyjne itp. Błędy w technice diagnozy
i oceny.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

6

Warsztat tworzenia narzędzi diagnostycznych, pilotaż narzędzi, ćwiczenie obserwacji i narady asesorskiej.

Ćwiczenia – 7 h.

7

Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie merytoryczne i techniczne sesji diagnostycznych. Zasady tworzenie raportów po diagnozie – indywidualne i grupowe. Feedback po diagnozie – zasady i techniki, wzbudzanie motywacji do rozwoju. Sytuacje trudne podczas sesji feedback.

Wykład – 3 h

Ćwiczenia – 4 h.

8

Zagadnienia etyczne w stosowaniu metody. Kompetencyjne systemy oceny okresowej. Systemy rozwoju kompetencji. Analiza dokumentu Wytyczne
i reguły etyczne dotyczące stosowania Assessment Center na podstawie wniosków
Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Standardów Assessment Center”. Egzamin dla uczestników.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

9

Praktyka I – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako asystent Asesora zawodowego.

Ćwiczenia – 8 h.

10

Praktyka II – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako Asesor pod nadzorem Asesora zawodowego.

Ćwiczenia – 8 h.

 

 

Bardzo profesjonalne i oparte na wieloletnim doświadczeniu przygotowanie do pełnienia roli Asesora pracującego w metodzie AC/DC. Najlepsza okazja do poznania własnych kompetencji i nabycia wiedzy jak diagnozować kompetencje innych. Nieduże grupy szkoleniowe, dużo zajęć praktycznych, niezwykła atmosfera to idealne warunki do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności asesorskich. Pozytywnie nastawieni prowadzący bardzo chętnie dzielą się doświadczeniem i nie pozostawiają żadnego pytania bez odpowiedzi. Serdecznie polecam Szkołę Asesorów Experum HR.

Jadwiga Wiśniewska-Kozań — HR Specialist, Toyota Boshoku Poland 

Szkolenia charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i zostały poprowadzone w sposób profesjonalny. Pan Janusz to praktyk z wyjątkowymi kompetencjami trenerskimi. Bardzo wartościowa była praktyczna wiedza trenera. Jego umiejętności komunikacyjne i profesjonalizm wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Wsłuchiwanie się w potrzeby uczestników, elastyczność i partnerska współpraca zagwarantowały wysoki poziom merytoryczny, jak i organizacyjny szkolenia. Duża ilość ćwiczeń praktycznych pozwalała na szybkie przyswojenie wiedzy przez uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował nas do aktywnego udziału w warsztatach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do naszych potrzeb.

Karolina Długosz — Account Specialist, Randstad

Szkoła Asesorów pod szyldem Experum HR to niewątpliwie punkt obowiązkowy dla osób, które chcą zgłębić tematykę Assessment Center (AC) i Development Center (DC). To 4 spotkania, podczas których uczestnik jest prowadzony przez każdy drobny element AC i DC, nie tylko zyskuje na ich temat wiedzę, ale również może go doświadczyć i podzielić się swoimi wnioskami i obserwacjami w gronie doświadczonych biznesowo ludzi. Praktyka i  profesjonalizm — to 2 określenia, które idealnie opisują charakter Szkoły Asesorów. Serdecznie polecam!

Dawid Straszak — Team Leader, Trener, UPS

Szkoła Asesorów pokazuje najlepsze możliwe praktyki w procesie AC/DC. Zajęcia całkowicie zmieniają punkt widzenia wielu kwestii z zakresu HR. Szkolenie jest w pełni merytoryczne, a zajęcia teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi. Takie szkolenie pokazuje, jak wiele rzeczy nie dostrzegamy i jak odpowiednie patrzenie poszerza naszą wiedzę i kompetencje.

Kamil Komosiński — Menedżer ds. rozwoju kadr, Sunrise System

 

Polecam Szkołę Asesorów przede wszystkim za dużą liczbę ćwiczeń praktycznych, a także za teorię podaną w sposób przystępny i łatwy do zapamiętania. Z perspektywy HR-owca na pewno doceniam informacje o modelu kompetencyjnym i możliwość przećwiczenia budowania skal. W Szkole Asesorów może wziąć udział każdy, ale szczególnie polecam dla Pracowników departamentu HR – można zgłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Teoria i praktyka w zakresie metody AC/DC może przydać się w wielu sytuacjach zawodowych. Można poznać szerokie spektrum narzędzi, a także zasady ich konstrukcji.

Maria Zarych — HR BP, Krajowy Rejestr Długów BIG SA

 

 

 

Zdecydowanie jedno z lepszych szkoleń w jakich uczestniczyłam! Ogromna dawka wiedzy, którą z pewnością wykorzystam przy planowaniu i realizowaniu procesów rekrutacyjnych

Marita Stasiak —  HR Business Partner, Kaczmarski Group

Udział w Szkole Asesorów Janusza Dziewita uważam za jedną z lepszych decyzji. Bardzo merytoryczne i jednocześnie praktyczne szkolenie, podczas którego poznałam tajniki pracy asesora metody Assessment Center/Development Center. Prowadzący dzielił się z adeptami sztuki asesorskiej nie tylko ekspercką wiedzą, ale również bogatym doświadczeniem zawodowym — pracowaliśmy na przykładach realizacji AC/DC w sferze biznesu. Uczestnictwo w Szkole Asesorów polecam osobom, które chciałyby rozpocząć przygodę zawodową z AC/DC, kadrze zarządzającej, a także pracownikom działów HR. Metoda Assessment Center/Development Center jest doskonałym narzędziem wspierającym tworzenie i rozwój dobrze funkcjonujących i zmotywowanych do pracy zespołów.

Arleta Dworczak — Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. 

 

 


TRENER WIODĄCY
 

JANUSZ DZIEWIT 

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Asesor, Trener, Mentor

Od ponad 29 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, a także konsultant, trener, mentor i asesor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, diagnozach kompetencyjnych z wykorzystaniem metody Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badaniu opinii i satysfakcji pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych. Trener wiodący w „Szkole Trenerów” i „Szkole Asesorów”  Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych.

W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR. Autor wielu publikacji
w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Mentor największego w Polsce cross-biznesowego programu mentoringowego organizowanego przez Fundację Liderek Biznesu.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center (www.psamadc.pl).

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

 

WIKTORIA DZIEWIT

Konsultant zewnętrzny, Asesor, Trener

Od ponad 9 lat związana z branżą HR, jako konsultant, asesor, trener i skuteczny koordynator różnego rodzaju projektów. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów kompetencyjnych. Realizuje projekty diagnozy kompetencji metodą Assessment oraz Development Center w charakterze asesora wiodącego oraz koordynatora. Projektuje oraz wdraża systemy ocen okresowych. Realizuje rekrutacje na stanowiska specjalistyczne oraz średniego i wyższego szczebla zarządzania. Posiada doświadczenie trenerskie z zakresu umiejętności miękkich, sesji integracyjnych oraz specjalistycznych, m.in. Assessment/ Development  Center.

Magister Psychologii ze specjalnością: Psychologia Zarządzania i Marketingu, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku HR dla Profesjonalistów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment/Development Center.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow