slajd
SZKOŁA ASESORÓW - POZNAŃ
 

„SZKOŁA ASESORÓW”

 

Metoda Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. Istotną częścią tej metody jest Asesor i to od jego profesjonalizmu głównie zależy rzetelność realizowanej diagnozy.

Jesteśmy firmą, która od ponad 20 lat realizuje diagnozy kompetencyjne w oparciu o metodę Assessment i Development Center. Zrealizowaliśmy dotychczas diagnozy dla ponad 10.000 osób. Nasi konsultanci dzielą się praktyczną wiedzą z zakresu diagnoz kompetencyjnych na wyższych uczelniach.

Wykorzystując nasze doświadczenia utworzyliśmy „Szkołę Asesorów”, w ramach której pomagamy w zdobywaniu praktycznych umiejętności, które powinni posiadać asesorzy. Pozwolą one absolwentom skutecznie zaprojektować i zrealizować procedurę diagnozy kompetencyjnej w oparciu o metodologię  Assessment/Develoment Center.

„Szkoła Asesorów to doskonały sposób, by na własnej skórze przekonać się, czym jest AC/DC oraz posiąść kompleksową wiedzę na temat projektowania i prowadzenia sesji, a także diagnozy, tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia mają przejrzystą strukturę i tworzą logiczny ciąg, ale zawsze jest czas na zadawanie pytań i pogłębienie wybranego tematu. Ogromną zaletą jest nacisk na praktykę, choć na wstępie znalazło się też miejsce na solidne podwaliny teoretyczne”.

Natalia Urbańska - HR Director, Divante

 

„Znakomita wiedza merytoryczna prowadzącego zachęca do poszerzania swej wiedzy. Potrafi zarazić pozytywną energią i przekonać do zdiagnozowania siebie, a potem innych. Cały kurs znacznie poszerza horyzonty i daje wzrost kompetencji oraz pozwala odkryć ukryte w sobie zasoby”.

Grzegorz Śliwiński - Kierownik Operacyjny, LOTOS Paliwa

„Dzięki uczestnictwu w Szkole Asesorów poznałam w pełni stronę techniczną zawodu. Miałam możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach pełniąc role diagnozowanego oraz asesora, co dało mi obraz i próbkę odczuć z obu stron. To, co jednak najbardziej utkwi mi w pamięci, to etyka działalności asesora. Wiele narzędzi HRowych, które są niepoprawnie wykorzystywane często powoduje niechęć i strach uczestników, przez co tracą one na wartości dla głównych zainteresowanych. Po Szkole Asesorów każdy z uczestników ma solidne etyczne i merytoryczne podstawy do wykonywania AC czy DC. Dodatkowo gwarantowane praktyki stanowią doskonałe uzupełnienie. Polecam w 100%!”

Agnieszka Bilska - HR & Training Officer, DoubleTree by Hilton Wroclaw

 „Doskonałe szkolenie zorientowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy, wykształcenie umiejętności praktycznych jak i „wychowanie” uczestników do roli asesora AC/DC. Prowadzący idealnie łączą zainteresowania naukowe z wieloletnim doświadczeniem oraz z rolą mentora prowadzącego po meandrach rozległej wiedzy asesorskiej, dając nie tylko narzędzia, ale również budując charakter i odpowiednie podejście do wykonywania roli asesora. Jeśli dodać do tego otwarte forum wymiany wiedzy ze współuczestnikami, mogę śmiało powiedzieć, że to, co otrzymałam jako adept Szkoły Asesorów przerosło moje oczekiwania w jak najlepszym tego słowa znaczeniu”.

Agata Nowak - Specjalista ds. Personalnych, Redknee

 

Szkoła Asesorów, pod szyldem Experum HR to niewątpliwie punkt obowiązkowy dla osób, które chcą zgłębić tematykę Asesment Center (AC) i Development Center (DC). To 4 spotkania, podczas których uczestnik jest prowadzony przez każdy drobny element AC i DC,  nie tylko zyskuje na ich temat wiedzę, ale również może go doświadczyć i podzielić się swoimi wnioskami i obserwacjami w gronie doświadczonych biznesowo ludzi.

Praktyka i  profesjonalizm - to 2 określenia, które idealnie opisują charakter Szkoły Asesorów. Serdecznie polecam!"

Dawid Straszak – Team Leader, Trener, UPS

 

„Świetne szkolenie dla osób które rozpoczynają swoją przygodę z metodologią Assessment i Development Center, jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć profesjonalnych umiejętności”.

Andrzej Listwan - HR Manager, UPM Raflatac

     

 

Bardzo profesjonalne i oparte na wieloletnim doświadczeniu przygotowanie do pełnieni roli Asesora pracującego w metodzie AC/DC. Najlepsza okazja do poznania własnych kompetencji i nabycia wiedzy jak diagnozować kompetencje innych. Nieduże grupy szkoleniowe, dużo zajęć praktycznych, niezwykła atmosfera to idealne warunki do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności asesorskich. Pozytywnie nastawieni prowadzący bardzo chętnie dzielą się doświadczeniem i nie pozostawiają żadnego pytania bez odpowiedzi.

Serdecznie polecam „ Szkołę Asesorów” Experum HR. 

Jadwiga Wiśniewska-Kozań – HR Specialist, Toyota Boshoku Poland 

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szkoła Asesorów, to 4 dwudniowe zjazdy + praktyki asesorskie.

Warsztaty prowadzimy w małych 8 - 12 osobowych grupach.

Na początku cyklu rozwojowego każdy Uczestnik bierze udział w Development Center diagnozującym kompetencje istotne w pracy Asesora.

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnicy odbywają praktyki asesorskie podczas rzeczywistych sesji AC/DC.

Oferujemy 100% praktycznej wiedzy i umiejętności przekazywanej przez Konsultantów – Trenerów specjalizujących się w projektowaniu i realizacji diagnoz kompetencyjnych. Program Szkoły Asesorów jest w pełni zgodny z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” opracowanym przez The International Congress on Assessment Center Methods w Waszyngtonie

W trakcie trwania cyklu każdy z Uczestników ma możliwość konsultowania się telefonicznie i mailowo z Trenerem. Pomiędzy zjazdami Uczestnicy realizują zadania domowe.

Cykl szkoleniowy zakończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia ukończenia Szkoły Asesorów. Zaświadczenie będzie certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody AC/DC, które dba o przestrzeganie zasad szkolenia Asesorów określonych w „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.

 

KOSZT:

5.400 zł netto

Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center zniżka 15%.

 

TERMINY

 

I sesja

II sesja

III sesja

IV sesja

Praktyki asesorskie

Edycja VII 
Wiosna 2020

      20-21 III

24-25 IV

15-16 V

19-20 VI

od VI 2020

 

 

PROGRAM

SZKOŁY ASESORÓW

metody Assessment/Development Center prowadzonej przez firmę Experum HR 

Dzień

Tematyka zajęć

Forma pracy

1

Diagnoza Development Center dla Uczestników w kontekście kompetencyjnego modelu Asesora. Analiza przebiegu sesji z perspektywy Uczestnika.

Uczestnictwo w sesji Development Center

Ćwiczenia – 6 h.

Wykład – 1 h.

2

Sesja feedback dla Uczestników po Development Center. Specyfika komunikacji Asesora w procesie diagnozy kompetencyjnej – warsztat komunikacyjny. Sylwetka Asesora – rola w metodzie, wygląd, zachowanie.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

3

Rys historyczny metody Assessment/Development Center, mechanizm działania metody, definicja kompetencji w kontekście metody AC/DC, systemy kompetencyjne, zastosowanie metody AC/DC, wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

4

Metody tworzenia modeli kompetencyjnych. Warsztat Kompetencyjny
– określanie i definiowanie kompetencji, tworzenie skali behawioralnej. Rodzaje skal stosowanych w metodzie.

Ćwiczenia – 7 h.

5

Narzędzia diagnostyczne – mechanizm działania, rodzaje narzędzi. Rola asesora w metodzie, technika obserwacji asesorskiej, techniki notatek asesorskich. Techniki narady asesorskiej - techniki wnioskowania, techniki rozwiązywania problemów, negocjacyjne itp. Błędy w technice diagnozy
i oceny.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

6

Warsztat tworzenia narzędzi diagnostycznych, pilotaż narzędzi, ćwiczenie obserwacji i narady asesorskiej

Ćwiczenia – 7 h.

7

Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie merytoryczne i techniczne sesji diagnostycznych, Zasady tworzenie raportów po diagnozie – indywidualne i grupowe. Feedback po diagnozie – zasady i techniki, wzbudzanie motywacji do rozwoju. Sytuacje trudne podczas sesji feedback.

Wykład – 3 h

Ćwiczenia – 4 h.

8

Zagadnienia etyczne w stosowaniu metody. Kompetencyjne systemy oceny okresowej. Systemu rozwoju kompetencji. Analiza dokumentu Wytyczne
i reguły etyczne dotyczące stosowania Assessment Center na podstawie wniosków
Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Standardów Assessment Center”. Egzamin dla uczestników.

Wykład – 3 h.

Ćwiczenia – 4 h.

9

Praktyka I – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako asystent Asesora zawodowego

Ćwiczenia – 8 h.

10

Praktyka II – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako Asesor pod nadzorem Asesora zawodowego

Ćwiczenia – 8 h.

 

ZGŁOSZENIA>>>

 

TRENER WIODĄCY

JANUSZ DZIEWIT 

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Asesor, Trener, Mentor

Od ponad 24 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, a także konsultant, trener i mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badaniu opinii
i satysfakcji pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych.
W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center (www.psamadc.pl).

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

 

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow