slajd
OFERTA


Pracownicy są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, dlatego też wspieramy naszych Klientów również w diagnozie potencjału kandydatów i pracowników oraz w komunikacji wewnętrznej. Do tej pory mieliśmy możliwość opracować m.in. ponad 10.000 diagnoz kompetencyjnych zrealizowanych w projektach development/assessment Center. Projektujemy i wdrażamy także systemy ocen okresowych (w tym 360 stopni). Korzystając z zaawansowanych narzędzi przeprowadzamy także badanie opinii/satysfakcji pracowników oraz projekty outplacementowe.

W odpowiedzi na zainteresowanie naszych Klientów proponujemy również inne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia prowadzimy również doradztwo biznesowe dla działów HR oraz kadry kierowniczej.

 

 Assessment Center

Assessment Center jest metodą rekrutacji, która daje najwięcej informacji na temat danej grupy kandydatów oraz zwiększa prawdopodobieństwo trafności dopasowania osoby do konkretnego stanowiska.

Wszystkie elementy Assessment Center, takie jak zadania, testy, praca grupowa itp., dopasowywane są za każdym razem do wymagań stawianych na konkretnym stanowisku.

Po przeprowadzonej sesji Assessment Center Klient dostaje kompleksowy i rozbudowany raport na temat potencjału każdego kandydata, a także informację dotyczącą poziomu całej diagnozowanej grupy.

Tę metodę weryfikacji kandydatów stosujemy zwykle, jeśli stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja wymaga konkretnych umiejętności, czy cech charakteru. AC pomocny jest również w doborze odpowiedniego kandydata z grupy bardzo podobnych kompetencyjnie osób.

 

Development Center

Development Center, podobnie jak Assessment Center jest najskuteczniejszą metodą diagnozy kompetencji w kontekście wyłonionych i zdefiniowanych kompetencji ważnych dla organizacji. W przypadku Development Center diagnoza jest prowadzona pod kątem wyłonienia obszarów do dalszego rozwoju i promocji pracowników.

Wiadomości wyniesione z sesji Development Center są wskazówką dla managerów i działu HR, jakie kompetencje powinny być dalej rozwijane u pracowników oraz jakie są mocne strony uczestników sesji. Informację zwrotną dostają także sami diagnozowani, dzięki czemu mają możliwość lepszego poznania siebie oraz planowania indywidualnej ścieżki rozwoju.

Działania zaplanowane w oparciu o raporty z Development Center zmierzają zwykle do poprawy skuteczności pracowników, ale także do wzmocnienia umiejętności „miękkich”, takich jak współpraca, komunikacja, umiejętności managerskie itp. Skuteczna diagnoza jest kluczowa w podejmowaniu odpowiednich decyzji personalnych związanych z rozwojem, czy przesunięciami kadrowymi.

 

 Oceny okresowe

Prowadzimy kompleksowe projekty ocen okresowych od momentu zaprojektowania, przez kampanię informacyjną, po wdrożenie i nadzorowanie projektu. Proponujemy również szkolenia dla pracowników działu personalnego i managerów, umożliwiające operacyjne zarządzanie systemem ocen po wdrożeniu. W razie potrzeby wspieramy również firmę w opracowaniu standardów i poziomów kompetencji kluczowych w danej organizacji, do których pracownicy powinni dążyć. 

Wśród systemów ocen okresowych należy wyróżnić ocenę 360°, której wynikiem jest zbiór informacji o danym pracowniku przekazanych przez jego bezpośrednich współpracowników, przełożonych, podwładnych i klientów wewnętrznych. Dzięki ocenie pochodzącej z różnych źródeł, dane zawarte w raporcie 360° są bardziej obiektywne, niż przy standardowym systemie ocen i dają jasną informację na temat mocnych stron oraz obszarów do rozwoju danej osoby.

 

 Badanie opinii  i satysfakcji

Naszym Klientom często zależy na lepszym poznaniu opinii swoich pracowników, które ułatwiają doskonalenie systemu zarządzania. Skuteczną metodą jest badanie opinii i satysfakcji. Za pośrednictwem anonimowych ankiet pracownicy przekazują cenne informacje, które po statystycznej obróbce dostarczają dane, na podstawie których mogą być podejmowane działania doskonalące w organizacji.

Badanie opinii przeprowadza się często w obliczu zmian w organizacji, by sprawdzić poziom zaangażowania pracowników w działania firmy, zbadać ich postawy i opinie na temat działań prowadzonych w różnych obszarach.

Przeprowadzane przez nas badania opinii i satysfakcji dostosowywane są każdorazowo do wymagań i potrzeb danej firmy, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i technicznym – proponujemy klasyczną wersję „papier-ołówek”, platformę multimedialną, bądź mix tych dwóch metod.

 

 Outplacement

Outplacement to program prowadzony „na wyjściu” z organizacji, mający na celu pomoc w sprawnym znalezieniu nowej pracy zwalnianym pracownikom. Ten rodzaj wsparcia oferujemy zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i indywidualnych. Nie ma przy tym znaczenia szczebel kariery zawodowej – doradzamy pracownikom szeregowym i kadrze managerskiej oraz specjalistom. Nasze działania zawsze dopasowujemy do potrzeb danej organizacji. Zakres outplacementu jest ustalany indywidualnie, dzięki czemu nasi Klienci lepiej przechodzą zmiany organizacyjne. 

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow