slajd
FIRMA


Od wielu lat jesteśmy związani z branżą HR, przy czym łączymy doświadczenie z nowoczesnym podejściem do prowadzonych projektów. Wiedza i realizacja zadań dotyczących nie tylko rekrutacji, ale także rozwoju, czy oceny pracowników, pozwala naszym konsultantom na dokładniejsze zrozumienie potrzeb wszystkich Klientów i specyfiki pracy w danej branży. Nasz zespół cechuje różnorodność, a najważniejsza jest dla nas współpraca i wymiana informacji, co pomaga nam w realizacji projektów na najwyższym poziomie.

Experum HR tworzy kilkunastosobowy zespół pełnoetatowych, doświadczonych specjalistów HR pracujących w biurach we Wrocławiu i Wałbrzychu. Są wśród nas psychologowie, pedagodzy oraz specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasz zespół uzupełnia grupa konsultantów zewnętrznych, którymi są praktycy – dyrektorzy personalni największych firm polskich i międzynarodowych oraz ludzie nauki.

Poniżej prezentujemy liderów naszego zespołu:

 

 

JANUSZ DZIEWIT

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Trener, Mentor

 

Od ponad 29 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzająca Experum HR (www.experumhr.pl), a także konsultant, trener i mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

  

 

MATEUSZ DZIEWIT

Business Unit Manager, Konsultant

 

Od 14 lat w branży HR, jako konsultant, koordynator projektów od strony merytorycznej i technicznej.

Realizuje różne zadania z zakresu HRu, zarówno pod względem prowadzenia projektów, jak i nadzoru administracyjnego. Jego specjalizacją są projekty rekrutacyjne oraz konsultingowe wymagające kreatywnego podejścia oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Brał udział w wielu projektach z zakresu AC/DC w charakterze asesora. Realizuje i koordynuje projekty związane z ocenami okresowymi (głównie 360º) oraz badaniami opinii pracowników. Tworzy narzędzia informatyczne umożliwiające ich przeprowadzanie.

Magister zarządzania zasobami ludzkimi, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „HR dla Profesjonalistów” w Wyższej Szkole Bankowej.

 

 

WIKTORIA DZIEWIT

Business Unit Manager, Konsultant

Od ponad czterech lat związana z branżą HR, jako konsultant i skuteczny koordynator różnego rodzaju projektów. Zajmowała się wieloma aspektami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prowadzi rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i wyższe menedżerskie. Z powodzeniem wyszukuje kandydatów na specyficzne stanowiska, skutecznie pozyskuje talenty w największym stopniu spełniające wymagania biznesu. Jest head hunterem specjalizującym się w stanowiskach specjalistycznych.

Specjalizuje się w realizacji projektów konsultingowych głównie z zakresu Assessment oraz Development Center w charakterze asesora oraz koordynatora. Tworzy narzędzia i procedury oceny potencjału pracowników. Posiada doświadczenie trenerskie z zakresu umiejętności miękkich oraz specjalistycznych, m.in. Assesment  Center.

Magister psychologii ze specjalnością: Psychologia Zarządzania i Marketingu, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku HR
dla Profesjonalistów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

 

KAROLINA DZIEWIT                                   

Trener, Coach, Konsultant HR                  

Od 8 lat realizuje projekty rozwojowe jako Trener w ExperumHR.

Specjalizuje się w działaniach rozwojowych z obszaru kompetencji miękkich, m.in. komunikacja, zarządzanie, motywowanie, współpraca. Przeprowadza sesje rozwojowe dla specjalistów i kadry zarządzającej na wszystkich poziomach zarządzania wykorzystując takie metody jak coaching i mentoring. Projektuje i realizuje działania rozwojowe z wykorzystaniem techniki Team Building’u m.in. dla dużych grup.

Projektuje i realizuje projekty z zakresu diagnoz kompetencyjnych wg metodologii Assessment oraz Development Center.

Posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów społecznych ukierunkowanych na rozwój osobisty skierowanych m.in. dla osób niepełnosprawnych. Realizuje górskie wyprawy rozwojowe.

Ukończyła Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku Szkołę Młodych Trenerów w Instytucie Edukacji Społeczne we Wrocławiu oraz Szkołę Coachingu Adventure for Thought we Wrocławiu opartą na standardach ICF. 

 

Konsultanci zewnętrzni

 

Mirela Kik

Obecnie HR Leader, M&L w WABCO Vehicle Control Systems. Posiada doświadczenie w tworzeniu, rozwóju i realizacji strategii firmy w zakresie polityki personalnej, w szczególności za procesy rekrutacji, rozwoju kompetencji, komunikację wewnętrzną, systemy motywacyjne, kontakty z partnerami społecznymi, zarządzanie zmianą oraz procesami restrukturyzacyjnymi. Przeprowadzała duże procesy z obszaru zarządzania personelem, w tym integracje po fuzjach i przejęciach, masowe rekrutacje oraz de-rekrutacje, a także restrukturyzacje samej funkcji HR. Laureatka konkursów: Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+ (pod patronatem Prezydenta RP), Solidny Pracodawca Roku (2009 i 2010) oraz Profesjonalne ZZL w 2013 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2008-2012 Członek Zarządu dolnośląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach personalnych takich firm jak EmiTel, Volvo Polska, AAM Poland oraz Selena FM.

 

 

 

Dariusz Banach

Konsultant i doradca zarządu z doświadczeniem na stanowiskach dyrektora personalnego w międzynarodowych korporacjach i praktycznych aspektach m.in. lean management w Toyocie i zarządzania stosunkami pracowniczymi w Polsce i innych krajach europejskich.

Organizacja fabryk od podstaw (green field), rozmowy na temat zachęt inwestycyjnych z Ministerstwem Gospodarki, PAIZ. Aktywny uczestnik dyskusji na temat zmian w prawie pracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz stref ekonomicznych w Polsce z Ministerstwem Gospodarki.

Ekspert w dziedzinie relacji wewnętrznych pomiędzy firmą a związkami zawodowymi oraz pracownikami, zarządzania rozwojem kadry kierowniczej i pracowników szeregowych produkcji i biura, wizerunku firmy poprzez CSR i employer branding, optymalizacji struktury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ustalanie długo i krótkoterminowych planów i wskaźników ich realizacji.

Doświadczenie obejmuje między innymi:

 

 

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow