* Stanowisko:

* Branża:

* Wielkość firmy:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi* W ilu spotkaniach DFHR uczestniczyłaś w 2015 r?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* Proszę oceń poziom merytoryczny spotkań DFHR w których uczestniczyłaś / uczestniczyłeś:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

* Napisz proszę co głównie wpłynęło na Twoją powyższą ocenę poziomu merytorycznego spotkań DFHR?

* Oceń organizację spotkań DFHR w których uczestniczyłaś / uczestniczyłeś:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

* Informacje zawarte w zaproszeniach na spotkania DFHR są:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Jakich dodatkowych informacji potrzebujesz w zaproszeniu?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze globalne trendy HR 2015 (źródło: Raport Deloitte 2015).

Które z tych obszarów są dla Ciebie najbardziej interesujące i warte pogłębienia podczas spotkań DFHR w kontekście Twoich wyzwań?

(określ pod kątem priorytetów gdzie: 1 najważniejsze – 10 obecnie najmniej ważne).


Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij pozycje z listy po lewej stronie, aby przenieść je na prawą stronę - najwyżej oceniona pozycja powinna znaleźć się po prawej stronie u góry, najniżej oceniona na dole.
KULTURA ORGANIZACJI I WZMACNIANIE ZAANGAŻOWANIA
PRZYWÓDZTWO
SZKOLENIA I ROZWOJ
TRANSFORMACJA FUNKCJI HR
PRACOWNICY NA ŻĄDANIE
ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ
ANALITYKA W OBSZARZE KADR I HR
UPROSZCZENIE PRACY
DANE O PRACOWIKACH SĄ WSZĘDZIE (efektywne wykorzystanie i włączanie źródeł trzecich – platformy społecznościowe)
INNY BLOK (proszę wpisać poniżej)
Inny blok:

* Czy chciałbyś/chciałbyś otrzymać raz w roku zbiorcze potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach DFHR z wyszczególnionymi tematami w których brałaś/brałeś udział?
Możliwe, że chcesz nam powiedzieć coś jeszcze ważnego co może nam pomóc dostosowywać DFHR do Twoich oczekiwań:

* Czy chcesz wystąpić na spotkaniu DFHR?
Bardzo możliwe, że wiesz o osobie lub firmie, która zrealizowała ciekawy projekt w obszarze HR i byłby on dobrym tematem na nasze spotkania. Proszę podaj nam kontakt do tej osoby.