slajd
SZKOŁA ASESORÓW
 

„SZKOŁA ASESORÓW”

 

Metodologia Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. Istotną częścią tej metodologii jest Asesor i to od niego głównie zależy skuteczność realizowanej diagnozy.

Jesteśmy firmą, która od ponad 20 lat realizuje diagnozy kompetencyjne w oparciu o metodologię Assessment i Development Center. Zrealizowaliśmy dotychczas diagnozy dla ponad 10.000 osób. Nasi konsultanci dzielą się praktyczną wiedzą z zakresu diagnoz kompetencyjnych na wyższych uczelniach.

Wykorzystując nasze doświadczenia utworzyliśmy „Szkołę Asesorów”, w ramach której będziemy pomagać w zdobywaniu praktycznych umiejętności. Pozwolą one absolwentom skutecznie zaprojektować i zrealizować procedurę diagnozy kompetencyjnej w oparciu o metodologię  Assessment/Develoment Center.

„Szkoła Asesorów to doskonały sposób, by na własnej skórze przekonać się, czym jest AC/DC oraz posiąść kompleksową wiedzę na temat projektowania i prowadzenia sesji, a także diagnozy, tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia mają przejrzystą strukturę i tworzą logiczny ciąg, ale zawsze jest czas na zadawanie pytań i pogłębienie wybranego tematu. Ogromną zaletą jest nacisk na praktykę, choć na wstępie znalazło się też miejsce na solidne podwaliny teoretyczne”.

Natalia Urbańska - HR Director, Divante

„Znakomita wiedza merytoryczna prowadzącego zachęca do poszerzania swej wiedzy. Potrafi zarazić pozytywną energią i przekonać do zdiagnozowania siebie, a potem innych. Cały kurs znacznie poszerza horyzonty i daje wzrost kompetencji oraz pozwala odkryć ukryte w sobie zasoby”.

Grzegorz Śliwiński - Kierownik Operacyjny, LOTOS Paliwa

„Dzięki uczestnictwu w Szkole Asesorów poznałam w pełni stronę techniczną zawodu. Miałam możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach pełniąc role diagnozowanego oraz asesora, co dało mi obraz i próbkę odczuć z obu stron. To, co jednak najbardziej utkwi mi w pamięci, to etyka działalności asesora. Wiele narzędzi HRowych, które są niepoprawnie wykorzystywane często powoduje niechęć i strach uczestników, przez co tracą one na wartości dla głównych zainteresowanych. Po Szkole Asesorów każdy z uczestników ma solidne etyczne i merytoryczne podstawy do wykonywania AC czy DC. Dodatkowo gwarantowane praktyki stanowią doskonałe uzupełnienie. Polecam w 100%!”

Agnieszka Bilska - HR & Training Officer, DoubleTree by Hilton Wroclaw

„Doskonałe szkolenie zorientowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy, wykształcenie umiejętności praktycznych jak i „wychowanie” uczestników do roli asesora AC/DC. Prowadzący idealnie łączą zainteresowania naukowe z wieloletnim doświadczeniem oraz z rolą mentora prowadzącego po meandrach rozległej wiedzy asesorskiej, dając nie tylko narzędzia, ale również budując charakter i odpowiednie podejście do wykonywania roli asesora. Jeśli dodać do tego otwarte forum wymiany wiedzy ze współuczestnikami, mogę śmiało powiedzieć, że to, co otrzymałam jako adept Szkoły Asesorów przerosło moje oczekiwania w jak najlepszym tego słowa znaczeniu”.

Agata Nowak - Specjalista ds. Personalnych, Redknee


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zajęcia w „Szkole Asesorów” będą składały się z 4 dwudniowych sesji + 1 dwudniowej sesji praktycznej podczas której uczestnicy będą odbywać praktyki (opcja).

Zajęcia będą realizowane we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 11. Zajęcia prowadzimy w małych 8 - 12 osobowych grupach.

Każdy Uczestnik weźmie udział w Assessment Center diagnozującej kompetencje potrzebne Asesorom.

Oferujemy 100% praktycznej wiedzy i umiejętności przekazywanej przez Konsultantów – trenerów specjalizujących się w projektowaniu i realizacji diagnoz kompetencyjnych.

W trakcie trwania cyklu każdy z Uczestników ma możliwość konsultowania się telefonicznie i mailowo z trenerem.

Pomiędzy spotkaniami Uczestnicy realizują zadania domowe.

Cykl warsztatów będzie się kończył egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.

Koszt: 4.200 zł netto/osobę (4.800 zł netto/osobę + sesja V)

 

TERMINY

 

1 sesja

2 sesja

3 sesja

4 sesja

Praktyka (opcja)

Edycja II

22 – 23. IX

20 -21. X

17 - 18. XI

08 – 09. XII

Grudzień/Styczeń

 

PROGRAM

Sesja I

Dzień 1

Development Center dla uczestników – kompetencyjny model asesora

Dzień 2

Rys historyczny metodologii AC/DC, definicja kompetencji, systemy kompetencyjne, zastosowanie metodologii AC/DC, wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania,

 

Sesja II

Dzień 1

Warsztat kompetencyjny określanie i definiowanie kompetencji, tworzenie skali behawioralnej, matryca kompetencyjna

Dzień 2

Narzędzia – mechanizm działania, rodzaje narzędzi, warsztat projektowania narzędzi diagnostycznych, przygotowanie sali do diagnozy

                                                                                                                           

Sesja III

Dzień 1

Rola asesora w metodologii, technika obserwacji asesorskiej, techniki notatek asesorskich, ćwiczenia pracy asesorskiej, metoda narady asesorskiej, techniki wnioskowania

Dzień 2

Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie sesji AC/DC, tworzenie raportów z sesji diagnostycznych

 

Sesja IV

Dzień 1

Zaprojektowanie i realizacja sesji DC dla uczestników warsztatów

Dzień 2

Feedback po diagnozie – zasady, techniki, zagadnienia etyczne, planowanie działań rozwojowych, egzamin dla uczestników warsztatów

 

Sesja V (opcja)

Dzień 1

Praktyka – uczestnictwo jako asesor w sesji Development Center

Dzień 2

Praktyka – uczestnictwo jako asesor w sesji Development Center

 

ZGŁOSZENIA>>>

 

TRENER WIODĄCY

 

JANUSZ DZIEWIT

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Asesor, Trener, Mentor

Od ponad 20 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR (www.experumhr.pl), a także konsultant, trener i mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych.                  W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow