slajd
SZKOŁA ASESORÓW
 

„SZKOŁA ASESORÓW”

 

Metoda Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. Istotną częścią tej metodologii jest Asesor i to od jego profesjonalizmu głównie zależy rzetelność realizowanej diagnozy.

Jesteśmy firmą, która od ponad 20 lat realizuje diagnozy kompetencyjne w oparciu o metodologię Assessment i Development Center. Zrealizowaliśmy dotychczas diagnozy dla ponad 10.000 osób. Nasi konsultanci dzielą się praktyczną wiedzą z zakresu diagnoz kompetencyjnych na wyższych uczelniach.

Wykorzystując nasze doświadczenia utworzyliśmy „Szkołę Asesorów”, w ramach której pomagamy w zdobywaniu praktycznych umiejętności, które powinni posiadać asesorzy. Pozwolą one absolwentom skutecznie zaprojektować i zrealizować procedurę diagnozy kompetencyjnej w oparciu o metodologię  Assessment/Develoment Center.

„Szkoła Asesorów to doskonały sposób, by na własnej skórze przekonać się, czym jest AC/DC oraz posiąść kompleksową wiedzę na temat projektowania i prowadzenia sesji, a także diagnozy, tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia mają przejrzystą strukturę i tworzą logiczny ciąg, ale zawsze jest czas na zadawanie pytań i pogłębienie wybranego tematu. Ogromną zaletą jest nacisk na praktykę, choć na wstępie znalazło się też miejsce na solidne podwaliny teoretyczne”.

Natalia Urbańska - HR Director, Divante

 

„Znakomita wiedza merytoryczna prowadzącego zachęca do poszerzania swej wiedzy. Potrafi zarazić pozytywną energią i przekonać do zdiagnozowania siebie, a potem innych. Cały kurs znacznie poszerza horyzonty i daje wzrost kompetencji oraz pozwala odkryć ukryte w sobie zasoby”.

Grzegorz Śliwiński - Kierownik Operacyjny, LOTOS Paliwa

„Dzięki uczestnictwu w Szkole Asesorów poznałam w pełni stronę techniczną zawodu. Miałam możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach pełniąc role diagnozowanego oraz asesora, co dało mi obraz i próbkę odczuć z obu stron. To, co jednak najbardziej utkwi mi w pamięci, to etyka działalności asesora. Wiele narzędzi HRowych, które są niepoprawnie wykorzystywane często powoduje niechęć i strach uczestników, przez co tracą one na wartości dla głównych zainteresowanych. Po Szkole Asesorów każdy z uczestników ma solidne etyczne i merytoryczne podstawy do wykonywania AC czy DC. Dodatkowo gwarantowane praktyki stanowią doskonałe uzupełnienie. Polecam w 100%!”

Agnieszka Bilska - HR & Training Officer, DoubleTree by Hilton Wroclaw

 „Doskonałe szkolenie zorientowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy, wykształcenie umiejętności praktycznych jak i „wychowanie” uczestników do roli asesora AC/DC. Prowadzący idealnie łączą zainteresowania naukowe z wieloletnim doświadczeniem oraz z rolą mentora prowadzącego po meandrach rozległej wiedzy asesorskiej, dając nie tylko narzędzia, ale również budując charakter i odpowiednie podejście do wykonywania roli asesora. Jeśli dodać do tego otwarte forum wymiany wiedzy ze współuczestnikami, mogę śmiało powiedzieć, że to, co otrzymałam jako adept Szkoły Asesorów przerosło moje oczekiwania w jak najlepszym tego słowa znaczeniu”.

Agata Nowak - Specjalista ds. Personalnych, Redknee

 

Szkoła Asesorów, pod szyldem Experum HR to niewątpliwie punkt obowiązkowy dla osób, które chcą zgłębić tematykę Asesment Center (AC) i Development Center (DC). To 4 spotkania, podczas których uczestnik jest prowadzony przez każdy drobny element AC i DC,  nie tylko zyskuje na ich temat wiedzę, ale również może go doświadczyć i podzielić się swoimi wnioskami i obserwacjami w gronie doświadczonych biznesowo ludzi.

Praktyka i  profesjonalizm - to 2 określenia, które idealnie opisują charakter Szkoły Asesorów. Serdecznie polecam!"

Dawid Straszak – Team Leader, Trener, UPS

 

 

Bardzo profesjonalne i oparte na wieloletnim doświadczeniu przygotowanie do pełnieni roli Asesora pracującego w metodzie AC/DC. Najlepsza okazja do poznania własnych kompetencji i nabycia wiedzy jak diagnozować kompetencje innych. Nieduże grupy szkoleniowe, dużo zajęć praktycznych, niezwykła atmosfera to idealne warunki do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności asesorskich. Pozytywnie nastawieni prowadzący bardzo chętnie dzielą się doświadczeniem i nie pozostawiają żadnego pytania bez odpowiedzi. 

Serdecznie polecam „ Szkołę Asesorów” Experum HR.

 

Jadwiga Wiśniewska-Kozań – HR Specialist, Toyota Boshoku Poland    

 

 

 

„Świetne szkolenie dla osób które rozpoczynają swoją przygodę z metodologią Assessment i Development Centre, jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć profesjonalnych umiejętności”.

Andrzej Listwan - HR Manager, UPM Raflatac

 

 

 

 

 

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szkoła Asesorów, to 4 dwudniowe zjazdy + praktyki asesorskie.

Zajęcia odbywają się we wrocławskim oddziale Experum HR przy ul. Karola Szajnochy 11. Warsztaty prowadzimy w małych 8 - 12 osobowych grupach.

Na początku cyklu rozwojowego każdy Uczestnik bierze udział w Development Center diagnozującym kompetencje istotne w pracy Asesora.

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnicy odbywają praktyki asesorskie podczas rzeczywistych sesji AC/DC.

Oferujemy 100% praktycznej wiedzy i umiejętności przekazywanej przez Konsultantów – Trenerów specjalizujących się w projektowaniu i realizacji diagnoz kompetencyjnych. Program Szkoły Asesorów jest w pełni zgodny z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” opracowanym przez The International Congress on Assessment Center Methods, który odbył się 24 września 2008 roku w Waszyngtonie

W trakcie trwania cyklu każdy z Uczestników ma możliwość konsultowania się telefonicznie i mailowo z Trenerem. Pomiędzy zjazdami Uczestnicy realizują zadania domowe.

Cykl szkoleniowy zakończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia ukończenia Szkoły Asesorów. Zaświadczenie będzie certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody AC/DC, które dba o przestrzeganie zasad szkolenia Asesorów określonych
w „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.

Koszt:

Cena – 5.400 zł netto

TERMINY

 

I sesja

II sesja

III sesja

IV sesja

Praktyki asesorskie

Edycja VI
Jesień 2019

      20-21 IX

18-19 X

15-16 XI

13-14 XII

od I 2020

 

PROGRAM

Sesja I

Dzień 1

Development Center dla uczestników – kompetencyjny model asesora.

Dzień 2

Rys historyczny metodologii AC/DC, definicja kompetencji, systemy kompetencyjne, zastosowanie metodologii AC/DC, wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania.

 

Sesja II

Dzień 1

Warsztat kompetencyjny – określanie i definiowanie kompetencji, tworzenie skali behawioralnej, matryca kompetencyjna.

Dzień 2

Narzędzia – mechanizm działania, rodzaje narzędzi, warsztat projektowania narzędzi diagnostycznych, przygotowanie sali do diagnozy.

                                                                                                                           

Sesja III

Dzień 1

Rola asesora w metodologii, technika obserwacji asesorskiej, techniki notatek asesorskich, ćwiczenia pracy asesorskiej, metoda narady asesorskiej, techniki wnioskowania.

Dzień 2

Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie sesji AC/DC, tworzenie raportów z sesji diagnostycznych.

 

Sesja IV

Dzień 1

Zaprojektowanie i realizacja sesji DC dla uczestników warsztatów.

Dzień 2

Feedback po diagnozie – zasady, techniki, zagadnienia etyczne, planowanie działań rozwojowych, egzamin dla uczestników warsztatów.

 

Praktyki asesorskie 

Praktyka I – uczestnictwo jako asesor w sesji Development Center

Praktyka II – uczestnictwo jako asesor w sesji Development Center

ZGŁOSZENIA>>>

 

TRENER WIODĄCY

 

JANUSZ DZIEWIT

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Asesor, Trener, Mentor

Od 24 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, a także konsultant, asesor, trener i mentor.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów kompetencyjnych, ocen okresowych, projektowaniem i realizacją rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow