slajd
FIRMA
Od wielu lat jesteśmy związani z branżą HR, przy czym łączymy doświadczenie z nowoczesnym podejściem do prowadzonych projektów. Wiedza i realizacja zadań dotyczących nie tylko rekrutacji, ale także rozwoju, czy oceny pracowników, pozwala naszym konsultantom na dokładniejsze zrozumienie potrzeb wszystkich Klientów i specyfiki pracy w danej branży. Nasz zespół cechuje różnorodność, a najważniejsza jest dla nas współpraca i wymiana informacji, co pomaga nam w realizacji projektów na najwyższym poziomie.

Experum HR tworzy kilkunastosobowy zespół pełnoetatowych, doświadczonych specjalistów HR pracujących w biurach we Wrocławiu i Wałbrzychu. Są wśród nas psychologowie, pedagodzy oraz specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasz zespół uzupełnia grupa konsultantów zewnętrznych, którymi są praktycy – dyrektorzy personalni największych firm polskich i międzynarodowych oraz ludzie nauki.

Poniżej prezentujemy liderów naszego zespołu:

 

 

JANUSZ DZIEWIT

Dyrektor Zarządzający

 

Od 20 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR (wcześniej AG TEST HR Janusz Dziewit), a także konsultant i trener.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego szczebla zarządzania metodą executive search, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i koordynowaniu realizacji kampanii rekrutacyjnych, badanie nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – assessment centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. W pracy konsultanckiej doradza firmom  w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wyższej Szkole Bankowej.

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w działach personalnych.

  

 

MATEUSZ DZIEWIT

Business Unit Manager, Konsultant

 

Od pięciu lat w branży HR, jako konsultant, koordynator projektów od strony merytorycznej i technicznej.

Realizuje różne zadania z zakresu HRu, zarówno pod względem prowadzenia projektów, jak i nadzoru administracyjnego. Jego specjalizacją są projekty rekrutacyjne oraz konsultingowe wymagające kreatywnego podejścia oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Brał udział w wielu projektach z zakresu AC/DC w charakterze asesora. Realizuje i koordynuje projekty związane z ocenami okresowymi (głównie 360º) oraz badaniami opinii pracowników. Tworzy narzędzia informatyczne umożliwiające ich przeprowadzanie.

Magister zarządzania zasobami ludzkimi, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „HR dla Profesjonalistów” w Wyższej Szkole Bankowej.

 

 

WIKTORIA DZIEWIT

Business Unit Manager, Konsultant

Od ponad trzech lat związana z branżą HR, jako konsultant i skuteczny koordynator różnego rodzaju projektów. Zajmowała się wieloma aspektami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prowadzeniu rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i wyższe menedżerskie. Realizuje projekty z zakresu Assessment oraz Development Center w charakterze asesora oraz koordynatora. Posiada doświadczenie
w tworzeniu narzędzi i procedur oceny potencjału pracowników.
Z powodzeniem wyszukuje kandydatów na specyficzne stanowiska, skutecznie pozyskuje talenty w największym stopniu spełniające wymagania biznesu. Jest head hunterem specjalizującym się w stanowiskach specjalistycznych.

Magister psychologii ze specjalnością: Psychologia Zarządzania i Marketingu, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

 

Konsultanci zewnętrzni

 

Mirela Kik

Obecnie Dyrektor Personalna w Browarze Namysłów Sp. z o.o., odpowiedzialna za tworzenie, rozwój i realizację strategii firmy w zakresie polityki personalnej, w szczególności za procesy rekrutacji, rozwoju kompetencji, komunikację wewnętrzną, systemy motywacyjne, kontakty z partnerami społecznymi, zarządzanie zmianą oraz procesami restrukturyzacyjnymi. Przeprowadzała duże procesy z obszaru zarządzania personelem, w tym integracje po fuzjach i przejęciach, masowe rekrutacje oraz de-rekrutacje, a także restrukturyzacje samej funkcji HR. Laureatka konkursów: Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+ (pod patronatem Prezydenta RP), Solidny Pracodawca Roku (2009 i 2010) oraz Profesjonalne ZZL w 2013 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2008-2012 Członek Zarządu dolnośląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach personalnych takich firm jak EmiTel, Volvo Polska, AAM Poland oraz Selena FM.

 

 

 

Dariusz Banach

Konsultant i doradca zarządu z doświadczeniem na stanowiskach dyrektora personalnego w międzynarodowych korporacjach i praktycznych aspektach m.in. lean management w Toyocie i zarządzania stosunkami pracowniczymi w Polsce i innych krajach europejskich.

Organizacja fabryk od podstaw (green field), rozmowy na temat zachęt inwestycyjnych z Ministerstwem Gospodarki, PAIZ. Aktywny uczestnik dyskusji na temat zmian w prawie pracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz stref ekonomicznych w Polsce z Ministerstwem Gospodarki.

Ekspert w dziedzinie relacji wewnętrznych pomiędzy firmą a związkami zawodowymi oraz pracownikami, zarządzania rozwojem kadry kierowniczej i pracowników szeregowych produkcji i biura, wizerunku firmy poprzez CSR i employer branding, optymalizacji struktury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ustalanie długo i krótkoterminowych planów i wskaźników ich realizacji.

Doświadczenie obejmuje między innymi:

 

 

Agnieszka Kołodziejczyk

Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera
w kierowaniu zespołem wirtualnym i sieciowym.

Posiada certyfikat coach ICF oraz Certyfikat Trenera Zarządzania Stowarzyszenia Konsultantów
i Trenerów Zarządzania MATRIK. Certyfikowana mentorka w programie Kuźnia Kadr IV koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Od 2008 lat zarządza firmą – Centrum Innowacji ProLearning www.prolearning.pl.

Ekspert zarządzania i rozwoju organizacją i zespołem rozproszonym. Praktyk planowania i zarządzania holistycznego. Swoje doświadczenie skutecznie przekłada na prowadzone programy mentoringowe, doradztwo, treningi, warsztaty i szkolenia. Tworzy i realizuje projekty związane z zarządzaniem ludźmi, zarządzaniem organizacją, rozwojem kompetencji menedżerskich oraz rozwojem osobistym. Aktywna uczestniczka Dolnośląskiego Forum HR. Będąc członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Sekcji Doradczej powstałej przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, wspiera również rozwój lokalnych przedsiębiorstw w zakresie nowych koncepcji zarządzania. Prowadzone przez nią programy mentoringowe dotyczą: osób zaangażowanych w firmy typu start up; osób, aktywnych zawodowo, które chcą świadomie wpłynąć na rozwój własnej kariery zawodowej a także osób, które oczekują superwizji we własnej pracy w roli mentora. Na podstawie własnego doświadczenia i udziału w konferencjach zarówno naukowych jak i branżowych wciąż doskonali stosowane narzędzia.

Współtwórczyni prestiżowej certyfikacji Investing in People, w której organizacje nagradzane są za rozwój kompetencji swoich pracowników.

Autorka kilkunastu publikacji popularno-naukowych w zakresie zarządzania zespołem sieciowym i wirtualnym, kompetencji menedżerskich w pracy na odległość oraz coachingu. Współautorka książek „Teatr organizacji” pod red. prof. Kazimierza Perechudy oraz „Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych” pod red. prof. Zbigniewa Antczaka.

 

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow